Ċirilica / Latinica

Muzika
Lovacki savez RS

Prijava
Brojač posjeta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas183
mod_vvisit_counterJuče100
mod_vvisit_counterOve sedmice591
mod_vvisit_counterProšle sedmice5464
mod_vvisit_counterOvog mjeseca591
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca10452
mod_vvisit_counterUkupno634279
Cir lat

 

A.  PODACI O UDRUŽENJU, OPIS LOVIŠTA I OPŠTI USLOVI LOVLJENJA

 Lovačko udruženje "Motajica" Derventa je članica Lovačkog saveza Republike Srpske, ima oko 600 članova, gazduje lovištem ukupne površine 50.782. ha, od čega se na lovnu površinu odnosi 42.942. ha. Organizovane lovačke aktivnosti na području Dervente počinju davne 1949. godine tako da danas imamo lovište koje je bogato srnećom, fazanskom i zečijom divljači, divljom patkom, divljom svinjom, te u manjoj mjeri šumskom šljukom i prepelicom kao prolaznom i sezonskom divljači. Lovište je nizijsko-brdskog tipa i prostire se na nadmorskoj visini u rasponu od 90-330 metara nadmorske visine. Lovište graniči sa opštinskim teritorijama Prnjavora, Srpca, Doboja, Broda i Modriče, pokriveno je veoma gustom mrežom lokalnih, regionalnih i magistralnih saobraćajnica, prekriveno listopadnom šumom i manjim obradivim parcelama, ispresjecano sa vodotocima, te izgrađenim visokim otvorenim čekama za lov visoke divljači, srndaća i divlje svinje. Kretanje lovaca kroz lovište do mjesta izvođenja lova je zbog veoma pogodnog terena jednostavno, bez većeg fizičkog napora i bez potrebe korištenja terenskih vozila. Derventa ima više kvalitetnih ugostiteljskih objekata u kojima se može rezervisati ili obezbediti prenoćište i ishrana lovaca.

alt

Komercijalni lov svih vrsta divljači može da se izvodi radnim danima, subotom, nedeljom, državnim praznicima Republike Srpske a provodi se prema odredbama Zakona o lovstvu Republike Srpske, „Rješenja o cjenovniku odstrela, korišćenja divljači i usluga u lovištu“ i „Naredbe o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači“ Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Komercijalni lov mogu izvoditi sva lica koja imaju dozvolu za nošenje lovačkog oružja i položen lovački ispit. Trofejni lov visoke divljači se izvodi uz obavezno prisustvo i kontrolu stručnog pratioca na svakog lovca-gosta, a kod grupnog lova  visoke i sitne divljači( stručni pratilac je zadužen  za grupu od 3 do 10 lovaca.  Dnevna novčana naknada za stručnog pratioca za lov sitne divljači, koga određuje korisnik lovišta, iznosi 50 KM. Dogovorena  plaćanja se vrše u valuti KM na žiro račun udruženja. Udruženje je obavezno izdati popratnu dokumentaciju za divljač i trofeje propisanu Zakonom o lovstvu Republike Srpske (trofejni list, propratnicu za ulovljenu divljač i sl.).

 

Za sve vrste lova obavezna je novčana nadoknada za dnevnu organizacionu taksu koja pokriva usluge organizacije lova i ulaza u lovište, upotrebu lovnih objekata, obrade  i ocjene jednog trofeja, grube obrade mesa primjerka visoke divljači grube obrade mesa primjerka sitne divljači i veterinarskog pregleda uzorka divlje svinje.


B.  POSEBNI USLOVI  I  USLUGE  LOVLJENJA

 

Udruženje ima mogućnost dogovaranja, rezervisanja i  pružanja dodatnih usluga prema sledećim orjentacionim cijenama:

- iznajmljivanja psa goniča ili ptičara uz pratioca.................. ....................50 KM

- iznajmljivanje lovačke puške sačmare......................................................30 KM

- iznajmljivanje lovačkog karabina sa optikom...........................................50 KM

- dnevno čuvanje lovačkog psa......................................................................30 KM

- prevoz lovaca do mjesta izvođenja lova (po grupi)...................................2 KM/km

- rezervacija smještaja i ishrane lovaca.......................................................po dogovoru

- ostale usluge..................................................................................................po dogovoru

 

Iznos novčanih nadoknada za dodatne usluge se posebno dogovaraju obzirom na broj lovaca-gostiju, vrstu lova, broj lovnih dana, ukupni iznos dogovorenih dodatnih usluga i drugo. Saglasnost o pristajanju na opšte uslove i posebno dogovorene uslove izvođenja lova i pružanja traženih usluga lovac-gost je obavezan potvrditi faks pismom najmanje 20 dana prije izvođenja lova uz uplaćeni iznos od cca 20 % od cijene odstrela divljači koju lovac-gost želi loviti, s tim da je  uplaćeni iznos akontacionog karaktera.  Za usputno odstreljene predatore kao što su lisica, tvor, kuna i šakal udruženje ne obračunava novčanu nadoknadu. Noćni lov divljači nije dozvoljen.

 

C.  USLOVI  LOVA  VISOKE  DIVLJAČI

 

1.  LOV  SRNEĆE  DIVLJAČI

 

       1.1.  LOV SRNDAĆA,  SRNA  I  LANADI

 

Dnevna  organizaciona taksa  plaća se u iznosu od 50 KM po lovcu, plus dogovorene dnevne dodatne usluge.

Meso srneće divljači (bez utrobe, glave i nogu do koljena)  plaća se 15 (petnaest) KM po kilogramu.

Lov se izvodi puškom sa izolučenom cijevi kalibra 5.6 mm i više i zrnom težine 3,5 grama i više.

 

 1.1.  Lov srndaća

 

        Izvodi se u periodu od  15. maja do 15.septembra

        Lovcu pripada kao trofej  rogovlje sa lobanjom.

        Ranjavanje srndaća se plaća u iznosu od 50% od procijenjene vrijednosti primjerka (trofej plus  

        meso).

 

       Cijena odstrijeljenog trofeja srndaća se obračunava na osnovu vrijednosti trofeja (CIC poena) i to:

 

            do 79,99 poena ...........................................................................280 KM

            od 80,00 do 99,99 poena.........za svaki dodatni poen.............12 KM

            od 100,00 poena..........................................................................520 KM

            od 100 do 104,99 poena............................................................600 KM

            od 105,00 do 109,99 poena ...(bronzana medalja)..............690 KM

            od 110,00do 114,99 poena ......................................................730 KM

            od 115,00 do 119,99 poena....(srebrna medalja)................945 KM

            od 120,00 do 129,99 poena.....za svaki dodatni poen.........100 KM

            od 130,00 poena....................(zlatna medalja).....................1945 KM

            od 130,00 poena......................za svaki dodatni poen...........130 KM

 

1.2.  Lov srna i lanadi

 

        Izvodi se u periodu od  01. septembra do 31. decembra.

        Odstrel srne se plaća  70 KM a ranjavanje takođe 70 KM.

        Odstrel laneta se plaća 70 KM a ranjavanje takođe 50 KM.

 

 2.  LOV  DIVLJE  SVINJE - pojedinačni lov

 

Lov divlje svinje izvodi se u periodu od  01.jula do 15. januara.

Dnevna organizaciona taksa kod pojedinačnog lova se plaća u  iznosu od 60 KM po lovcu.

Divlja svinja se lovi puškom sa izolučenom cijevi kalibra 7 mm i više i težinom zrna 9 grama i više, te puškom sačmaricom upotrebom jedinačne kugle ("brenek" i sl.)

 

            2.1.  Lov vepra

 

                   Izvodi se u periodu od 01.jula do 15.januara .

                   Lovcu kao trofej pripadaju kljove vepra.

                   Meso vepra u koži (bez utrobe) plaća se 4 KM po kilogramu a lovcu pripada trofej.

                   Za ranjenog a nepronađenog vepra lovac plaća 300 KM plus 50 % procjenjene

                   težine mesa vepra.

                   Cijena odstreljenog trofeja vepra se obračunava na osnovu vrijednosti

                   trofeja (CIC poena) i to:

 

                             do 79,99 poena................................................................................... 180 KM

                             od 80,0 do 99,99 poena.............za svaki dodatni poen...................12,5 KM

                             od 100,0 poena....................................................................................430 KM

                             od 100,0 do 109,99 poena..........za svakidodatni poen...................25 KM

                             od 110,0 poena .........................(bronzana medalja)..... ... ............680 KM

                             od 110,0 do 114,99 poena.........za svaki dodatni poen.................50 KM

                             od 115,0 poena......................... (srebrna medalja)........................930 KM

                             od 115,0 do 119,99 poena.........za svaki dodatni  poen..... ..........75 KM

                             od 120,0 poena..............................(zlatna medalja)....................1.305KM

                             preko 120,0 poena.....................za svaki dodatni poen............ ....100 KM

 

 

         2.2. Lov krmače

                  Izvodi se u periodu od 01.oktobra do 31.decembra.

                 -do 70 kg težine.............................................................................150 KM

                 -od 71 do 100 kg težine................................................................250 KM

                  - preko 100 kg težine...................................................................300 KM

                 Lovcu pripada odstreljeni primerak bez obaveze plaćanja cijene mesa

                - za ranjenu a nepronađenu krmaču plaća se 50 KM plus 50 % procenjene težine mesa.

           

         2.3. Lov nazimadi i prasadi

      Izvodi se u periodu od 01.jula do 15.januara.

     -odstrel nazimeta............................................................................150 KM

     -odstrel praseta...............................................................................100 KM

     Lovcu pripada odstreljeni primerak bez obaveze plaćanja cijene mesa

 

3. LOV DIVLJE SVINJE -  sa visokih zatvorenih čeka

 

            Odstrel divljih svinja (veprova, krmača , nazimadi i prasadi) sa visokih zatvorenih čeka vrši se

            shodno  terminima i cijenama utvrđenih tačkama:  2.1., 2.2. i 2.3. ovog dokumenta.

            Lovcu pripada odstreljeni primjerak krmače, nazimeta i praseta bez obaveze plaćanja mesa.

            Promašaji se plaćaju i to:   za vepra ... 100 KM,  za krmaču ....50 KM,    za nazime i prase ....50 KM.

 

4.  LOV  DIVLJE  SVINJE - grupni lov

 

Izvodi se u periodu od  01. oktobra do 15. januara.

Lov se organizuje za grupe od 3 do 10 lovaca.

Dnevna organizaciona taksa za grupu iznosi 300 KM po grupi u koju je već uračunata usluga organizacije lova, ulaz u  lovište, usluga pogoniča i odstrel prvog primjerka divlje svinje bez obaveze plaćanja mesa, bez obzira na pol, starost i uzrast.

 

Svaki naredni odstreljeni primjerak plaća se paušalno u sljedećim iznosima:

            - za vepra ................................................................... 400 KM

            - za krmaču ................................................................ 250 KM

            - za nazime i prase ...................................................150 KM

 

Lovcu pripada odstreljeni primjerak bez obaveze plaćanja mesa

Promašaj i rajnavanje se ne naplaćuju.

Ako se u toku lovnog dana u pogonu i prigonu ne pokrenu divlje svinje lovcima se vraća 70 % uplaćene  

dnevne organizacione takse.

Trofejna vrijednost vepra se naplaćuje po vrijednostima CIC poena navedenim u tački  2.1. ovog dokumenta.

 

D.  USLOVI  LOVA  NISKE  DIVLJAČI

 

Dnevna organizaciona taksa plaća se u iznosu od 20 KM po lovcu, plus dogovorene dnevne dodatne usluge.

 

5.  Lov zeca

            Vrijeme lovljenja je od  01. oktobra do 05. decembra

             Cijena odstrela je 55KM po primjerku

 

6.  Lov fazana (pjevca)

            Vrijeme lovljenja je od  01. oktobra do 05. januara

             Cijena odstrela je 20KM po primjerku

 

7.  Lov divlje patke

            Vrijeme lovljenja je od  01. septembra do 29. februara

            Divlja patka gluvara se plaća 10 KM po odstrijeljenom primjerku

            Divlja patka krdža se plaća 10  KM po odstrijeljenom primjerku

 

8.  Lov prepelice, divljeg goluba i grlice

            Vrijeme lovljenja je od  01. avgusta do 29. februara

             Cijena odstrela je 7KM po primjerku

 

9.  Lov šumske šljuke

            Vrijeme lovljenja je  01. avgusta do 29. februara

             Cijena odstrela je 10 KM po primjerku

 E.  LICA ODGOVORNA ZA KONTAKTE

Zvanične kontakte vezano za ugovaranje uslova komercijalnog lova, prijema pošte, dogovorenih plaćanja i sva dodatna objašnjenja možete ostvariti u toku radnog vremena putem poštanske usluge, telefona, fax-a, email-a ili lično sa:

- sekretarom udruženja Jovičić Dana,
- tel/fax 00387-53-333-302 u vremenu od 08-14 časova

Takođe, po ukazanoj potrebi možete putem telefona dobiti potrebne informacije kontaktom sa:

- lovočuvarskom službom - Mišić Željko .................................................................00387-65-976-773

- glavnim lovovođom udruženja - Radovanović Slobodan...................................00387-66-666-555

- predsjednikom udruženja - Đeorđić Miodrag......................................................00387-65-569-987

Poslednje ažurirano (sreda, 13 novembar 2013 14:05)